Kalite, Çevre ve İş Güvenliği

Kalitemizi, verimliliğimizi, rekabet gücümüzü, çalışma koşullarımızı kontrol altında tutarak, müşterilerimizin, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, ilişkide bulunduğumuz toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işe yeni değerler katmak.

• Kalite hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için politikanın bir çerçeve olarak ele alınmasını sağlamak.

• Kurumsal ve bireysel anlamda sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak.

• Müşteri odaklı çözüm faaliyetlerinde bulunmak, sürekliliğini sağlamak.

• Tüm Erer Ambalaj çalışanlarının sistemin parçası ve uygulayıcısı olmasını sağlamak ve bu çerçevede çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve geliştirmek.

• Kritik tedarikçilerimizi iş ortağı olarak görmek ve onlarla işbirliği içerisinde, Kalite sisteminin gelişmesinin ve iyileştirilmesinin sürekliliğini sağlamak.

• Daha temiz bir çevre için çevreye zararlı hammaddelerin kullanımından kaçınmak veya mümkün olduğunca az kullanmak.

• Sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek uygun teknolojik yatırımları gerçekleştirmek.